1. REZERVACE 4%
Rezervační poplatek je splatný do 7 dnů od uzavření rezervační smlouvy. Po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě je tento uhrazený rezervační poplatek zálohou na kupní cenu.
2. ZÁLOHA 30%
Po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
3. ZÁLOHA 30%
Po vymezení bytové jednotky a jejím zápisu do KN.
4. ZÁLOHA 20%
Po dokončení vnitřních rozvodů.
5. DOPLATEK 16%
Po vydání kolaudačního souhlasu.

Pro podrobnější informace o výši a termínech jednotlivých plateb, kontaktujte našeho manažera prodeje.